Nominera till Uppsala Systemvetares styrelse 2023/24

Under Uppsala Systemvetares årliga höststämma den 14:e december kommer föreningens nya styrelse för perioden 2023/24 att röstas fram.

Nu kan du som medlem i föreningen nominera personer som du tycker skulle göra ett fantastiskt jobb inom Uppsala Systemvetares styrelse. Du kan nominera andra och dig själv.

Följande roller inom styrelsen går att nominera till:

Ordförande Uppsala Systemvetare
Som Ordförande för Uppsala Systemvetare är du ytterst ansvarig för föreningen och för att leda styrelsens arbete. Ordförande sammankallar till styrelsens möte varje månad och ser allmänt till att styrelsens arbete fungerar bra. Ordförande är tillsammans med Vice Ordförande även föreningens ansikte utåt och är med och representerar föreningen under interna och externa evenemang.
Läs mer om rollen här

Vice Ordförande Uppsala Systemvetare
Som föreningens vice ordförande är tillsammans med ordförande ansvarig för att leda styrelsens arbete. Vice ordförande är tillsammans med Ordförande även föreningens ansikte utåt och är med och representerar föreningen under interna och externa evenemang. Vice Ordförande är även ansvarig för föreningens månadsmail.
Läs mer om rollen här

Sekreterare
Som Sekreterare är du tillsammans med Ordförande, Vice Ordförande och Kassör en del av föreningens Ordföranderi. Sekreteraren är ansvarig för att anteckna på styrelsemöten, skriva protokoll och hjälpa till med arbetet inom föreningen.
Läs mer om rollen här

Kassör
Kassören är ansvarig för föreningens ekonomi, in och utbetalningar och budget. Som Kassör är du tillsammans med Ordförande, Vice Ordförande och Sekreterare även en del av föreningens Ordföranderi.
Läs mer om rollen här

Ordförande Näringslivsutskottet
Som Ordförande för Näringslivsutskottet är du ansvarig för föreningens relation med våra samarbetsföretag och andra samarbetspartners. Ordförande för Näringslivsutskottet är även ansvarig för att genomföra lunchföreläsningar och andra evenemang med företag och representanter från näringslivet.
Ordförande för Eventutskottet är även ansvarig för att hålla utskottsmöten med Näringslivsutskottet.
Läs mer om rollen här

Vice Ordförande Näringslivsutskottet
Som Vice Ordförande för Näringslivsutskottet är du med och stöttar Ordförande med dennes arbete inom utskottet.
Läs mer om rollen här

Ordförande Eventutskottet
Som ordförande för Eventutskottet är du ansvarig för föreningens evenemang som Gasquer, Åre resan, andra sittningar och övriga evenemang som till exempel pubrundor. Ordförande för Eventutskottet är även ansvarig för att hålla utskottsmöten med Eventutskottet.
Läs mer om rollen här

Vice Ordförande Eventutskottet
Som Vice Ordförande för Eventutskottet är du med och stöttar Ordförande med dennes arbete inom utskottet.
Läs mer om rollen här

Ordförande Utbildningsutskottet
Som ordförande för utbildningsutskottet är du ansvarig för föreningens arbete ut mot institutionen och universitetet. Ordförande för Utbildningsutskottet är även ansvarig för föreningens pluggstugor och andra utbildningsrelaterade frågor och evenemang. Ordförande för Utbildningsutskottet är även ansvarig för att hålla utskottsmöten med Utbildningsutskottet.
Läs mer om rollen här

Vice Ordförande Utbildningsutskottet
Som Vice Ordförande för Utbildningsutskottet är du med och stöttar Ordförande med dennes arbete inom utskottet.
Läs mer om rollen här

Ordförande PR-utskottet
Ordförande för PR-Utskottet är ansvarig för föreningens kommunikation interna och externa kommunikation. Som ordförande för PR-Utskottet så är man även ansvarig för föreningens ”Grafiker” och deras arbete samt föreningens sociala medier. Ordförande för PR-utskottet är även ansvarig för att hålla utskottsmöten med PR-utskottet.
Läs mer om rollen här

Vice Ordförande PR-utskottet
Som Vice Ordförande för PR-utskottet är du med och stöttar Ordförande med dennes arbete inom utskottet.
Läs mer om rollen här

Ordförande IT-utskottet
Som Ordförande för IT-Utskottet är du ansvarig för föreningens websida och andra digitala resurser samt föreningens Prog-pub:ar. Ordförande för IT-utskottet är även ansvarig för att hålla utskottsmöten med IT-utskottet.
Läs mer om rollen här

Vice Ordförande IT-utskottet
Som Vice Ordförande för IT-utskottet är du med och stöttar Ordförande med dennes arbete inom utskottet.
Läs mer om rollen här

Ordförande Idrotts-utskottet
Som Ordförande för Idrotts-Utskottet är du ansvarig för föreningens idrottsliga evenemang och arbete. Ordförande för Idrotts-Utskottet är även ansvarig för att hålla utskottsmöten med Idrotts-Utskottet.
Läs mer om rollen här

Vice Ordförande Idrotts-utskottet
Som Vice Ordförande för Idrotts-utskottet är du med och stöttar Ordförande med dennes arbete inom utskottet.
Läs mer om rollen här

Valberedning
Läs mer om rollen här