Sekreterare Vice Ordförande Ordförande Kassör
Johanna Hedbom Ida Holmberg Sandra Anté Astrid Bergström

Ordföranderiet består av föreningens Ordförande, Vice Ordförande, Kassör och Sekreterare.
Ordförande och Vice Ordförande har till uppgift att vara föreningens ansikte utåt, sammankalla och leda styrelsemöten, sköta kontakter med andra föreningar samt ta hand om föreningens kontakter med institutionen i frågor som inte faller under utskottens arbetsområde.
Kassören är ansvarig för föreningens ekonomi och Sekreteraren ansvarar för att all dokumentation sköts korrekt.

Våra respektive kontaktuppgifter är:
Ordförande: ordf@uppsalasystemvetare.se
Vice Ordförande: vice@uppsalasystemvetare.se
Sekreterare: sekreterare@uppsalasystemvetare.se
Kassör: ekonomi@uppsalasystemvetare.se