Vice Ordförande Ordförande
Tom Granath Ellen Lindefelt

Utbildningsutskottets ansvarsområde är att utveckla och ansvara för föreningens kontakter med Uppsala universitet och Institutionen för informatik och media. Utbildningsutskottet fungerar som länken mellan studenterna och universitetet. Det infattar att bevaka studenternas rättigheter och studiemiljö. Vi arbetar även med att förbättra studiemiljön för studenterna och har ett gott samarbete med både institutionen och fakulteten.Utbildningsutskottet arbetar också med att öka kontakten med näringslivet inom programmets ramar, detta tillsammans med Näringslivsutskottet.

Utskottet strävar dessutom efter att kunna bistå med studenter från högre årskurser till hjälp vid undervisning för studenter vid lägre årskurser. Utbildningsutskottet har även hand om många andra projekt som indirekt främjar alla studenter som läser systemvetenskap, oavsett om det är programmet eller kurserna . Några exempel på projekt som vi driver är:

  • Pluggstugan
  • Workshops
  • Kontakt med nya studenter inom diverse former
  • Kontakt med Alumner

En gång i månaden har vi även utskottsmöten där alla våra studenter är välkomna för att bidra med utvärderingen av våra kurser. Här ges också möjlighet att engagera sig på andra sätt, såsom att driva projekt eller kick-offer! Men viktigast av allt, dela en gemenskap med andra studenter oavsett vilket år eller vilken termin man som student läser.

Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
Programrådsrepresentant: Vakant
Programrådsrepresentant: Vakant
Pluggstugeansvarig: Vakant