Vice Ordförande Ordförande
Linda Ackerstierna Henrietta Apelthun

Utbildningsutskottets ansvarsområde är att utveckla och ansvara för föreningens kontakter med Uppsala Universitet och Institutionen för Informatik och media. Utbildningsutskottet fungerar som länken mellan studenterna och universitetet och bevakar studenternas rättigheter. De arbetar även med att förbättra studiemiljön för studenterna. Utbildningsutskottet arbetar också med att öka kontakten med näringslivet inom programmets ramar. Utskottet har ett gott samarbete med institutionen och fakulteten.

Utskottet strävar dessutom efter att kunna bistå med studenter från högre årskurser till hjälp vid undervisning för studenter vid lägre årskurser. Utbildningsutskottet har även hand om många andra projekt som indirekt främja alla studenter som läser till systemvetare. Några exempel på projekt som vi driver är:

  • Pluggstugan
  • Mentorskap
  • Kontakt med nya studenter inom diverse former
  • Kontakt med Alumner

Programrådsrepresentant: Elin Gosch
Suppleant: Tobias Persson
Suppleant: Hampus Andersson