Ordförande Vice Ordförande
Erik Perers Eliot Almqvist

IT-utskottet är det utskott som sköter utveckling och underhåll av föreningens hemsida, mail och andra IT-frågor. Utskottet arrangerar även den populära progpuben där föreningens medlemmar träffas under lättsammare former för att programmera, umgås och ha kul.

Progeventansvarig: Kalle Halling
Progeventansvarig: Erik Perers
Utvecklare: Jasmine Almer
Utvecklare: Oskar Danielsson
Utvecklare: Hampus Back
Utvecklare: Sofia Klingsbo
Utvecklare: Amanda Saidizand
Utvecklare: Nisse Blomgren
Utvecklare: Erik Perers