Ordförande Vice Ordförande
Edvin Ryberg Hanna Holm

IT-utskottet är det utskott som sköter utveckling och underhåll av föreningens hemsida, mail och andra IT-frågor. Utskottet arrangerar även den populära progpuben där föreningens medlemmar träffas under lättsammare former för att programmera, umgås och ha kul.

Utvecklare: Emily Chambers
Utvecklare: Hampus Back
Utvecklare: Hanna Holm
Utvecklare: Jacob Hagenfeldt
Utvecklare: Jonathan Hermin
Utvecklare: Josefine Holmberg