Vice ordförande Ordförande
Alexander Lindahl Viktor Olaisson

IT-utskottet är det utskott som sköter utveckling och underhåll av föreningens hemsida, mail och andra IT-frågor. Utskottet arrangerar även den populära progpuben där föreningens medlemmar träffas under lättsammare former för att programmera, umgås och ha kul.

Suppleant: Rickard Malmström
Suppleant: Simon Sporrong
Progpubsansvarig: Saga Rudolphi
Progpubsansvarig: Julia Bällstav