Vice ordförande Ordförande
Lucas Bornegrim Viktor Vilmusenaho

IT-utskottet är det utskott som sköter utveckling och underhåll av föreningens hemsida, mail och andra IT-frågor. Utskottet arrangerar även den populära progpuben där föreningens medlemmar träffas under lättsammare former för att programmera, umgås och ha kul.

Suppleant: Erik Andersson
Suppleant: Elin Gosch