Ordförande Vice Ordförande
Fredrik Fischer Mansur Rahman

IT-utskottet är det utskott som sköter utveckling och underhåll av föreningens hemsida, mail och andra IT-frågor. Utskottet arrangerar även den populära progpuben där föreningens medlemmar träffas under lättsammare former för att programmera, umgås och ha kul.

Utvecklare: Sandra Lejonklou
Utvecklare: Emily Chambers
Utvecklare: Hampus Back
Utvecklare: Sofie Englund
Utvecklare: Martin Leppänen
Utvecklare: Olle Wikström
Utvecklare: Erik Perers
Utvecklare: Simon Sultan