Ordförande Vice Ordförande
Niklas Appelquist Malin Toll

IT-utskottet är det utskott som sköter utveckling och underhåll av föreningens hemsida, mail och andra IT-frågor. Utskottet arrangerar även den populära progpuben där föreningens medlemmar träffas under lättsammare former för att programmera, umgås och ha kul.

Progeventansvarig: Johan Funke
Progeventansvarig: Nils Blomgren
Utvecklare: Jasmine Almer
Utvecklare: Eda Cakici
Utvecklare: Max Hård Af Segerstad
Utvecklare: Oskar Danielsson
Utvecklare: Amanda Saidizand