Höststämma 2022

Det är dags för Uppsala Systemvetares Höststämma 2022, den 14:e december kl 17.15!

Under stämman kommer vi bland annat att välja nästkommande styrelse för föreningen.
Stämman kommer att hållas på plats i hörsal 3 på Ekonomikum.

Dagordningen för stämman ser preliminärt ut som följande:
 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 6. Genomgång av röstning
 7. Val av Ordförande Uppsala Systemvetare
 8. Val av Vice Ordförande Uppsala Systemvetare
 9. Val av Kassör
 10. Val av Sekreterare
 11. Val av Ordförande Eventutskottet
  Kandiderande:
  – My Tjärnlund
 12. Val av Vice ordförande Eventutskottet 
  Kandiderande:
  – Ella Eriksson
  – William Degrér
 13. Val av Ordförande Utbildningsutskottet 
  Kandiderande:
  – Erik Fallberg
 14. Val av Vice Ordförande Utbildningsutskottet 
  Kandiderande:
  – Julia Nordgren
 15. Val av Ordförande PR-Utskottet 
  Kandiderande:
  – Elin Lundholm
  – William Lagerqvist
 16. Val av Vice ordförande PR-Utskottet
  Kandiderande:
  – William Lagerqvist
 17. Val av Ordförande Näringslivsutskottet 
  Kandiderande:
  – Alice Ångström
  – Sandra Anté
 18. Val av Vice ordförande Näringslivsutskottet
  Kandiderande:
  – Ella Ryding
 19. Val av Ordförande IT-Utskottet 
  Kandiderande:
  – Fredrik Fischer
 20. Val av Vice ordförande IT-Utskottet 
  Kandiderande:
  – Mansur Rahman
  – Jesper Ackeborn
 21. Val av Ordförande Idrottsutskottet 
  Kandiderande:
  – Lina Rasmusson
 22. Val av Vice ordförande Idrottsutskottet 
  Kandiderande:
  – Axel Melin
  – Tove Nytell
 23. Val av Valberedning
 24. Mötets avslutande

För nomineringar till poster i styrelsen, gå till formuläret i detta event (Nominera här). Vid frågor, maila vice@uppsalasystemvetare.se.

Skulle ni vilja lägga till någon motion, skicka motionen senast den 4:e december till sekreterare@uppsalasystemvetare.se!
Alla medlemmar i föreningen är välkomna att göra sin röst hörd.

Varmt välkomna alla systemvetare den 14 december, kl 17.15!

Anmälan

Du måste vara inloggad för att kunna anmäla dig till event.

Andra kommande event