Ordförande Vice Ordförande
Emma Jansson Adam Olmårs

Näringslivsutskottet verkar som en brygga mellan föreningen och näringslivet. Utskottet finns till för att du som medlem ska få värdefulla kontakter under din studietid. Utskottet ansvarar för föreningens kontakter med näringslivet där de utvecklar etablerade samarbeten och skapar nya samarbeten med företag och organisationer. De skapar också tillsammans med företag och organisationer allt från event och föreläsningar till annonser och företagsbesök. Allt för att främja medlemmarna under studietiden.

Kontakten med näringslivet under studietiden inspirerar studenter och ger en bra inblick i arbetslivet samt kunskaper inom de områden studierna berör.

Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
Lunchföreläsningsansvarig: Isabelle Froissart
Lunchföreläsningsansvarig: Sofia Livman
Projektledare Företagskvällen: Wendela Wong
Projektmedlem Logistik Företagskvällen: Isabelle Froissart
Projektmedlem Logistik Företagskvällen: Sofia Livman
Projektmedlem Företagsrepresentant Företagskvällen: Elsa Burholt
Projektmedlem Företagsrepresentant Företagskvällen: Vakant
Projektmedlem Företagsrepresentant Företagskvällen: Vakant