Efter avslutad kandidatexamen i systemvetenskap så har du behörighet till tre stycken masterprogram vid institutionen för informatik och media. Dessa är Masterprogram i systemvetenskap, Masterprogram i management, kommunikation och IT samt Masterprogram i människa-datorinteraktion.

Masterprogram i systemvetenskap
Masterprogrammet i systemvetenskap ger fördjupade kunskaper och färdigheter i utveckling av lättillgängliga och effektiva datasystem såsom system för kunskapshantering och datahantering. Utbildningen ger kunskaper i hantering av snabba och avancerade systemutvecklingsmetoder för utveckling av komplexa IT-system, användbara inom såväl yrkesliv som forskning.
Läs mer om masterprogrammet i systemvetenskap >

Masterprogram i management, kommunikation och IT
Framtidens ledare, kommunikatörer och IT-chefer behöver alla både breda och djupa kunskaper om management, kommunikation och IT. De måste också kunna kommunicera i den snabbt föränderliga IT-­världen. På detta program får du en unik utbildning som ger dig både bredd och djup. Du får en IT-profil på din kompetens som svarar mot framtidens krav på gränsöverskridande och flexibilitet.

På utbildningen studerar vi och använd­er IT i sitt ekonomiska och kommunikativa sammanhang. IT är inte bara en teknik utan en del av en verksamhet. Det ha­ndlar om människor. Hur kan vi leda bättre genom att kommunicera och använda IT? Hur kan vi kommunicera bättre genom att leda och använda IT?
Läs mer om masterprogrammet i management, kommunikation och IT >

Masterprogram i människa-datorinteraktion
Specialister i människa-datorinteraktion arbetar med att göra informationsteknik intressant, användbar och rolig. I dag finns informationsteknik som en väsentlig del av vår vardag och ingår i nästan alla produkter och tjänster. Oavsett om ditt mål är att skapa framtidens mobiltelefon, designa nästa generations sociala medier, eller hjälpa personer med funktionsnedsättning till ett rikt liv med hjälp av IT, så är människa-datorinteraktion ditt ämne.

På programmet i människa-datorinter­aktion får du insikt i de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att skapa välfungerande och innovativa informations­tekniska gränssnitt, produkt­er, och tjänster.
Läs mer om masterprogrammet i människa-datorinteraktion >