Är ert företag intresserad av framtidens IT-chefer, systemutvecklare och projektledare? Uppsala universitet examinerar årligen studenter vid kandidatprogrammet och masterprogrammet i systemvetenskap.

Systemvetare utbildade vid Uppsala universitet är högt eftertraktade på arbetsmarknaden. Genom föreningen Uppsala Systemvetare finns det flera sätt att komma i kontakt med dessa studenter.

Vilka är vi? Föreningen Uppsala Systemvetare är en ideell studentförening som har funnits sedan kandidatprogrammets början, men registrerades officiellt som förening år 2000. I dagsläget har föreningen ungefär 350 medlemmar. Uppsala Systemvetare arbetar aktivt för att skapa en bättre studiemiljö och stärka kontakten med näringslivet. Vi anordnar även en rad evenemang under terminerna för att öka sammanhållningen mellan studenterna.

Är ditt företag intresserat av samarbete så tveka inte att höra av er! Kontakta naringsliv@uppsalasystemvetare.se för mer info.