Kandidatprogrammet i systemvetenskap är ett 3-årigt brett ­samhällsvetenskapligt IT-program för dig som är intresserad av en modern, konkurrenskraftig utbildning inom en växande bransch med goda framtidsutsikter. En systemvetenskaplig utbildning erbjuder ­möjlighet att inte bara följa utan faktiskt leda den snabba utvecklingen inom IT-området.

För dig som studerat tidigare kan fristående kurser vara en alternativ väg till examen vid vår institution, institutionen för informatik och media.

Utbildningen lär ut teorier och metoder för konstruktion av informationssystem. Under termin 3 får du möjlighet att läsa valfria kurser på 30 hp. Är du intresserad av att se vilka relevanta kurser som ges inom vårt ämne hos vår institution så kan du se dessa här.

Läs mer om programmets innehåll >
Läs kursplanen >