Ett populärt alternativ till att läsa kandidatprogrammet är att läsa fristående kurser vid vår institution, institutionen för informatik och media. För att ta en kandidatexamen krävs 180 högskolepoäng varav 90 hp i ett och samma ämne.

Institutionen har följande kurspaket:

Informationssystem/systemvetenskap A (30 hp)
Innehåller tre kurser kring systemutveckling och programmering/databaser.

Informationssystem/systemvetenskap B (30 hp)
Innehåller fyra kurser kring systemutveckling, algoritmer, webbprogrammering och IT-säkerhet.

Informationssystem/systemvetenskap C (30 hp)
Innehåller tre kurser kring systemutveckling, programmering och examensarbete.

Titta på institutionens alla kurser >

För dig som tidigare har läst andra högskolekurser kan detta räcka för att ta en examen. Mer information om detta finns här, hos studerandeexpeditionen eller hos studievägledaren.