Uppsala Systemvetare är en ideell studentförening för alla studenter som läser kandidatprogrammet, masterprogram eller kurser i systemvetenskap vid Uppsala universitet. Vi har i dagsläget cirka 350 st medlemmar. Föreningen drivs av studenter som arbetar med att öka medlemmarnas välbefinnande såväl socialt som utbildningsmässigt. Vi arbetar även med att underhålla, utveckla och stödja studenterna och vill erbjuda något för alla. Inom föreningen kan man engagera sig aktivt i styrelsen eller våra utskott eller bara ta del av de aktiviteter som föreningen anordnar.

Föreningen består av Ordföranderiet bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör, tillsammans med sex olika utskott med olika ansvarsområde;
– Näringslivsutskottet
– Utbildningsutskottet
– Eventutskottet
– PR-utskottet
– IT-utskottet
– Idrottsutskottet

I styrelsen ingår 16 förtroendevalda studenter där varje utskott samt Ordföranderiet representeras.
Önskar du att veta mer om vad vi står för och arbetar för så kan du läsa föreningens stadgar i sin helhet här.

Nedan följer ett organisationsschema över Uppsala Systemvetares styrelse: