Nominera till Uppsala Systemvetares styrelse 2022/23 extrastämma

Under Uppsala Systemvetares extrastämma den 10:e februari kommer vakanta styrelseposter för perioden 2022/23 att röstas fram.

Nu kan du som medlem i föreningen nominera personer som du tycker skulle göra ett fantastiskt jobb inom Uppsala Systemvetares styrelse. Du kan nominera andra och dig själv.

Följande roller inom styrelsen går att nominera till:

Ordförande Uppsala Systemvetare
Som Ordförande för Uppsala Systemvetare är du ytterst ansvarig för föreningen och för att leda styrelsens arbete. Ordförande sammankallar till styrelsens möte varje månad och ser allmänt till att styrelsens arbete fungerar bra. Ordförande är tillsammans med Vice Ordförande även föreningens ansikte utåt och är med och representerar föreningen under interna och externa evenemang.
Läs mer om rollen här

Sekreterare
Som Sekreterare är du tillsammans med Ordförande, Vice Ordförande och Kassör en del av föreningens Ordföranderi. Sekreteraren är ansvarig för att anteckna på styrelsemöten, skriva protokoll och hjälpa till med arbetet inom föreningen.
Läs mer om rollen här

Kassör
Kassören är ansvarig för föreningens ekonomi, in och utbetalningar och budget. Som Kassör är du tillsammans med Ordförande, Vice Ordförande och Sekreterare även en del av föreningens Ordföranderi.
Läs mer om rollen här

Ordförande Näringslivsutskottet
Som Ordförande för Näringslivsutskottet är du ansvarig för föreningens relation med våra samarbetsföretag och andra samarbetspartners. Ordförande för Näringslivsutskottet är även ansvarig för att genomföra lunchföreläsningar och andra evenemang med företag och representanter från näringslivet.
Ordförande för Eventutskottet är även ansvarig för att hålla utskottsmöten med Näringslivsutskottet.
Läs mer om rollen här

Vice Ordförande Näringslivsutskottet
Som Vice Ordförande för Näringslivsutskottet är du med och stöttar Ordförande med dennes arbete inom utskottet.
Läs mer om rollen här