Extrastämma 2.0 23:e mars

Under Uppsala Systemvetares extrastämma den 23:e mars kommer vakanta styrelseposter för perioden 2022/23 att röstas fram.

Nu kan du som medlem i föreningen nominera personer som du tycker skulle göra ett fantastiskt jobb inom Uppsala Systemvetares styrelse. Du kan nominera andra och dig själv.

Följande roller inom styrelsen går att nominera till:

Kassör
Kassören är ansvarig för föreningens ekonomi, in och utbetalningar och budget. Som Kassör är du tillsammans med Ordförande, Vice Ordförande och Sekreterare även en del av föreningens Ordföranderi.
Läs mer om rollen här

Ordförande Näringslivsutskottet
Som Ordförande för Näringslivsutskottet är du ansvarig för föreningens relation med våra samarbetsföretag och andra samarbetspartners. Ordförande för Näringslivsutskottet är även ansvarig för att genomföra lunchföreläsningar och andra evenemang med företag och representanter från näringslivet.
Ordförande för Eventutskottet är även ansvarig för att hålla utskottsmöten med Näringslivsutskottet.
Läs mer om rollen här

Vice Ordförande Näringslivsutskottet
Som Vice Ordförande för Näringslivsutskottet är du med och stöttar Ordförande med dennes arbete inom utskottet.
Läs mer om rollen här