Extrastämma 2.0 23:e Mars

Det är dags för Extrastämma 2.0, den 23:e mars kl 17.15!

Under stämman kommer vi bland annat att välja vakanta styrelseposter för föreningen.
Stämman kommer att hållas i hörsal 1 på Ekonomikum.

Dagordningen för stämman ser preliminärt ut som följande:
  1. Mötets öppnande
  2. Godkännande av föredragningslista
  3. Val av mötesordförande
  4. Val av mötessekreterare
  5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
  6. Genomgång av röstning
  7. Val av Ordförande Näringslivsutskottet
  8. Val av Vice ordförande Näringslivsutskottet
  9. Val av Kassör
  10. Mötets avslutande

För nomineringar till poster i styrelsen, gå till formuläret i detta event (Nominera här), senast 12:e mars. Vid frågor, maila vice@uppsalasystemvetare.se.

Skulle ni vilja lägga till någon motion, skicka motionen senast den 12:e mars till sekreterare@uppsalasystemvetare.se!
Alla medlemmar i föreningen är välkomna att göra sin röst hörd.

Varmt välkomna alla systemvetare den 23:e mars kl 17.15!