Extrastämma 2022

Det är dags för Extrastämma, den 10:e februari kl 17.15!

Under stämman kommer vi bland annat att välja vakanta styrelseposter för föreningen.
Stämman kommer att hållas digitalt via zoom.

Dagordningen för stämman ser preliminärt ut som följande:
 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 6. Genomgång av röstning
 7. Val av Ordförande Uppsala Systemvetare
 8. Val av Kassör
 9. Val av Sekreterare
 10. Val av Ordförande Näringslivsutskottet
 11. Val av Vice ordförande Näringslivsutskottet
 12. Mötets avslutande

För nomineringar till poster i styrelsen, gå till formuläret i detta event (Nominera här), senast 31:a januari. Vid frågor, maila vice@uppsalasystemvetare.se.

Skulle ni vilja lägga till någon motion, skicka motionen senast den 30:e januari till sekreterare@uppsalasystemvetare.se!
Alla medlemmar i föreningen är välkomna att göra sin röst hörd.

Varmt välkomna alla systemvetare den 10 februari, kl 17.15!

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67778635179