Alumndag med IM alumn 2019

Alumnföreningen vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet (IM Alumn) hälsar dig tillsammans med våra studentföreningar Uppsala Systemvetare, Uppsala Medievetare och MKIT Studentförening välkommen till

ALUMNDAGEN 2019 tisdag den 12 november på Ekonomikum i Uppsala samt – via videolänk på Campus Gotland i Visby.

Vi bjuder på enklare förtäring på båda platserna och behöver en obligatorisk föranmälan senast den 5 november. Du finner anmälningslänkar längre ned.

I år har vi ett systemvetartema med fyra talare mot bakgrund av att systemvetarutbildningen vid Uppsala universitet firar 50 år i år! Ämnet i utbildningen hette först ADB (administrativ databehandling), sedan data- och systemvetenskap och nu informationssystem.

 

Ungefärlig tidplan

På Ekonomikum gäller följande preliminära tidplan (de som deltar på Campus Gotland i Visby kommer att få särskild information per e-post)

kl. 14.30 registrering med fika utanför hörsalarna på Ekonomikum, som enklast nås via ingången via Kyrkogårdsgatan 10 A.

från kl. 15.05 insläpp i hörsal 2

kl. 15.15 -15.30 Studierektor Anneli Edman hälsar välkommen och gör en historisk exposé

kl. 15.30-16.10 Anders Johansson, lärare när utbildningen i ADB började

kl. 16.10-16.20 kort bensträckare

kl. 16.20-17.00 Meri Fischerström, magisterexamen i data- och systemvetenskap

kl. 17.00-17.05 byte powerpoint

kl. 17.05-17.45 Mathilda Piirainen, kandidatexamen i informationssystem

kl. 17.50 avslutning i hörsal och förflyttning till närliggande Restaurang Humlan på Ekonomikum

kl. 17.50—19.30 mingel med enklare förtäring i Humlan

 

Obligatorisk föranmälan

OBS! När du anmäler dig väljer du att anmäla dig via ett av två anmälningsformulär:

  • För dig som deltar på Ekonomikum i Uppsala, använd formuläret på botten av denna sida.
  • För dig som deltar på Campus Gotland i Visby, (du får anvisning om vilken sal då vi vet hur många som kommer) använd detta formulär.

 

Något om våra fyra talare

Anneli Edman är excellent lärare och pedagogisk studierektor i ämnet informationssystem vid institutionen för informatik och media. Hon har arbetat inom Uppsala universitet sedan 1979. Nu är hon ledamot i IM Alumn och hedersmedlem i Uppsala systemvetare.

Anders Johanson undervisade när ämnet ADB var helt nytt vid Uppsala universitet. Han hade studerat vid Kungl. Tekniska Högskolan och Stockholms universitet innan och haft Börje Langefors, legendar inom vårt ämne, som professor. Efter Uppsala universitet arbetade Anders på Försvarets Rationaliseringsinstitut, Svenska Kommunförbundet, Kommundata, Riksskatteverket, Statskontoret och PTS. De sista 20 åren före pension arbetade hans som IT-direktör inom statlig tjänst.

Meri Fischerström studerade vid Uppsala universitet under tiden då ämnet hette data- och systemvetenskap. Hon tog en magisterexamen i ämnet. Därefter har hon jobbat på Capgemini i tio år och är nu verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan. Hon bedömdes som en av Sveriges framtida kvinnliga ledare av Ledarna 2014.

Mathilda Piirainen läste systemvetenskapliga kandidatprogrammet med informationssystem som huvudämne och företagsekonomi som biämne. Hon arbetade som lärarassistent på institutionen en del under tiden. Hon tog examen 2017. Hennes titel är nu Technical Specialist på Microsoft.

Du finner här affischen gällande evenemanget här.

Eventuella frågor torde riktas till IM Alumn via e-post: alumn@im.uu.se

Varmt välkomna till Ekonomikum och Campus Gotland!