Alumndag med IM alumn 2019 – Visby

Anmälan till ALUMNDAGEN 2019 tisdag den 12 november från Ekonomikum i Uppsala via videolänk på Campus Gotland i Visby.