Medlemskap i Uppsala Systemvetare (med organisationsnummer 817605-6581) är frivilligt och kostar ingenting. För att bli medlem i föreningen krävs att du för närvarande läser, eller har avslutat, kandidatprogrammet, masterprogrammet eller en kurs i systemvetenskap vid Uppsala universitet. Som medlem får du genom registreringen ett konto på hemsidan som du kan använda för att anmäla dig till event m.m.

Genom att bli medlem i Uppsala Systemvetare godkänner du att föreningen vidtar följande punkter

–     Behandlar dina personuppgifter. (För beskrivning av personuppgifter, läs nedan.)

–     Gör utskick via mail till samtliga medlemmar.

–     Lagrar dina personuppgifter till dess du själv skriftligt via mail till admin@uppsalasystemvetare.se meddelar att du inte längre vill vara medlem eller du tas bort enligt rubriken ”Avsluta medlemskap” nedan.

–     Lägger upp bilder på hemsidan och Facebook från företagsevent, gasquer och annat som arrangeras av föreningen där medlemmar deltar.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dina personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till dig. Med behandling av dina personuppgifter menas alla åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifterna, t ex insamling, registrering, lagring, bearbetning och ändring. Uppsala Systemvetare garanterar att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen och att de inte används till annat än vad de är avsedda för och enligt vad du har godkänt genom att bli medlem i föreningen.

Dataskyddsombud för Uppsala Systemvetare går att nå på följande mail: admin@uppsalasystemvetare.se. Du har alltid rätt att, efter skriftlig förfrågan till ovanstående mailadress, få veta vilken information som finns lagrad om dig.

Uppförande

I alla situationer där du som medlem representerar Uppsala Systemvetare förväntas av dig ett uppförande som speglar grundläggande mänskliga värderingar, Uppsala Systemvetares värderingar samt uppvisar ett representabelt beteende.

Uppsala Systemvetare förbehåller sig rätten att utesluta medlemmar som inte följer dessa riktlinjer eller på annat sätt missbrukar Uppsala Systemvetares namn. Uppsala Systemvetare förbehåller sig också rätten att ta bort kränkande eller diskriminerande innehåll som lagts in av medlemmarna på hemsidan. Detsamma gäller innehåll som är av reklamkaraktär.

Bindande anmälan

Vid anmälan till event eller dylikt har man bundit sig till att deltaga på eventet om det inte har avanmälts senast sista avanmälningsdagen, vilken framgår i eventet. Det kan även göras efter sista anmälningsdag om synnerliga skäl förekommer, dock ej sådana som har med utbildningen att göra, alltså en tenta eller annat som man rimligtvis borde kunnat förutse innan man anmälde sig till eventet. Närvaro tas på alla evenemang som Uppsala Systemvetare arrangerar. Om man utan giltigt skäl inte deltar på ett event man anmält sig på utan att meddela detta innan sista avanmälningsdag kommer Uppsala Systemvetare förbehålla sig rätten att neka deltagande i framtida arrangemang som föreningen arrangerar.

Avsluta medlemskap

Du kommer att bli kontaktad via mail samma år som du fyllt i att du förväntas ta examen. Där får du då möjlighet att välja att byta till alumn-medlemsskap eller avsluta ditt medlemskap, alternativt förlänga ditt medlemsskap om du inte tar examen som beräknat. Vid uteblivet svar på detta mail så förbehåller Uppsala Systemvetare sig rätten att avsluta medlemsskapet efter 2 månader, om inte annat meddelats.

Vill du inte längre vara medlem är det ditt eget ansvar att skriva via mail till admin@uppsalasystemvetare.se och berätta detta. Du äger då rätten att få all din data raderad.

Vid frågor

Du är välkommen att kontakta Uppsala Systemvetare via e-post: admin@uppsalasystemvetare.se eller info@uppsalasystemvetare.se vid frågor så svarar vi snarast.