Join US – Tillsättningsperiod VT21

Engagera dig i Uppsala Systemvetare!

Det är nu dags för Uppsala Systemvetares tillsättningsperiod! Vill du förgylla din studietid i Uppsala, träffa nya personer, få en meriterande erfarenhet på CV:t och ha kul tillsammans med resten av alla aktiva i föreningen? Då ska du engagera dig i Uppsala Systemvetare som aktiv medlem! Nedan följer en lista med de poster som föreningens utskott just nu utlyser. 

Vad är du bra på? Vad vill du lära dig mer om? Vad brinner du för? Det finns en roll för alla! Så tveka inte, sök på en gång! Frågor angående rollerna ställs bäst till varje utskott eller till info@uppsalasystemvetare.se!


Idrottsutskottet

Idrottsansvarig

Antal: 2 st
Beskrivning: Som idrottsansvarig kommer du tillsammans med den andra idrottsansvarige att planera och hålla i olika idrottsrelaterade aktiviteter för föreningens medlemmar ca 1 gång per månad!
Arbetsuppgifterna kommer bl.a. att vara:
• Boka eventuella lokaler
• Verkställa aktiviteter
• Marknadsföra och planera evenemang via sociala plattformar i samarbete med övrig utskott
• Kontinuerligt framföra studenternas önskemål som är av idrottslig karaktär
Aktiv period: VT21 – HT21


Näringslivsutskottet

Projektledare företagskvällen

Antal: 1 st
Beskrivning: Företagskvällen är föreningens största företagsevenemang med upp emot hundra studenter och 4-5 företag på plats. Företagen kommer med ett case liknande de som ofta dyker upp i rekryteringsprocesser. Kvällen är en fantastisk möjlighet för våra medlemmar att prova och förstå mer av vad som kan dyka upp under en rekryteringsprocess och att lära känna en potentiell arbetsgivare bättre. Rollen som projektledare är en stor möjlighet att bygga på sig erfarenhet av att leda, forma och driva projekt. Projektledarens viktigaste arbete är att se till att projektet går framåt och att stötta övriga projektmedlemmar i sitt arbete. Det viktiga är att binda samman och ha en överblick över arbetet med att ta in företag för kvällen och se till att salar bokas samt att mat beställs. Projektledaren kommer arbeta nära ordförande och vice ordförande i sitt arbete och kommer ha fullt stöd av näringslivsutskottet. Material från tidigare företagskvällar kommer även att finnas tillgängligt för att underlätta arbetet.
Tidsperiod: VT21- Februari 2022
Förkunskaper: Då rollen omfattar ett större ansvar så är det bra och meriterande med tidigare erfarenheter av att arbeta i projekt, eller ha liknande erfarenhet från andra sammanhang. Erfarenhet är dock inget krav. Det absolut viktigaste är ett stort engagemang och ett tydligt driv för att skapa en lyckad företagskväll!

Projektmedlem Logistik Företagskvällen

Antal: 2 st
Beskrivning: Företagskvällen är föreningens största företagsevenemang med upp emot hundra studenter och 4-5 företag på plats. Företagen kommer med ett case liknande de som ofta dyker upp i rekryteringsprocesser. Kvällen är en fantastisk möjlighet för våra medlemmar att prova och förstå mer av vad som kan dyka upp under en rekryteringsprocess och att lära känna en potentiell arbetsgivare bättre. Salar, Mat och dekoration! Det kan inte bli bättre. Det kommer vara några av de sakerna som logistik-gruppen kommer ansvara för i projektet. Denna roll är ett jättebra första steg att ta när det kommer till projektarbete. Det innefattar bl.a. att sätta menyn för kvällen, köpa in pynt och boka salar. I rollen kommer det finnas bra stöd från projektledare och näringslivs-utskottets styrelserepresentanter.
Tidsperiod: VT21 – Februari 2022
Förkunskaper: Det krävs ingen erfarenhet och är en god möjlighet att få en inblick och erfarenhet av vad projektarbete innebär. En rolig möjlighet att vara en del av ett fantastiskt event och otroligt rolig förening.

Projektmedlem Företagsrepresentant Företagskvällen

Antal: 3 st
Beskrivning: Företagskvällen är föreningens största företagsevenemang med upp emot hundra studenter och 4-5 företag på plats. Företagen kommer med ett case liknande de som ofta dyker upp i rekryteringsprocesser. Kvällen är en fantastisk möjlighet för våra medlemmar att prova och förstå mer av vad som kan dyka upp under en rekryteringsprocess och att lära känna en potentiell arbetsgivare bättre. Arbetet som företagsrepresentant kommer i det första hand gå ut på att kontakta företag som kan vara intresserade av att delta på Företagskvällen. Företagen kan vara tidigare kontakter, medverkande eller företag som helt enkelt skulle vara roliga att ha där. Är man intresserad av knyta kontakter och prova på hur det är att arbeta med företagskontakt är det här en väldigt bra möjlighet. Stöd från projektledare och näringslivsutskottet kommer självklart att finnas, men rollen passar perfekt för den som vill ta egna initiativ. Som företagsrepresentant kommer man även under kvällen följa med ett företag och se till att de hittar sin sal och att de känner sig välkomna under hela evenemanget. En fantastisk möjlighet till personlig kontakt med en potentiell arbetsgivare!
Tidsperiod: VT21- Februari 2022
Förkunskaper: Det krävs ingen erfarenhet och är en god möjlighet att få en inblick och erfarenhet av vad projektarbete innebär. En rolig möjlighet att vara en del av ett fantastiskt event och otroligt rolig förening.

Sponsoransvarig

Antal: 1 st
Beskrivning: Som sponsoransvarig i Näringslivsutskottet för Uppsala Systemvetare kommer du att ha främsta ansvar för att kontakta sponsorer inför föreningens olika tävlingar och evenemang i nära kontakt med ansvariga utskott, såsom exempelvis idrottsevent, insparksveckan och företagskvällen. Sponsring mot studentföreningar sker vanligtvis i form av produkter i utbyte mot exponering, och kan skilja sig mot allt från restauranger- och livsmedelföretag till kläder, presentkort och studiematerial. Uppdraget innebär tät kontakt med näringsliv och företagsrepresentanter, vilket gör att du kommer att vässa dina kompetenser inom området samt utveckla din säljförmåga. Du får en nyckelroll i Uppsala Systemvetare som förening och kommer att bidra till att upprätthålla kvalitén på en mängd roliga event! Rollen som sponsoransvarig innebär förutom möjlighet att spetsa dina sociala-, försäljnings-, samt kommunikationsförmågor också en chans att knyta kontakter med en mängd olika sorters företag! Rollen kräver ingen tidigare erfarenhet men du bör vara orädd i att prata med samt kontakta nya människor genom telefon och mejl.
Tidsperiod: VT21- Februari 2022
Förkunskaper: Det krävs ingen erfarenhet och är en god möjlighet att få en inblick och erfarenhet av vad tät kontakt med olika företag inom näringslivet i din bransch innebär. En rolig möjlighet att vara en del av ett arbetande organ inom föreningen och förvärva sig nya och användbara kontakter i näringslivet.

 

Styrelseledamot Consor

Antal: 1 st
Beskrivning: Consor är ett studentkonsultföretag som arbetar aktivt för att göra Uppsala Universitets studenter mer attraktiva för arbetsgivare, genom att möjliggöra för studenterna att anskaffa relevant arbetserfarenhet under sin studietid. Förutom att minska gapet mellan studenter och näringsliv, erbjuder Consor utbildningar i syfte att tillgodose studenter med ökad kompetens och kunskap, inom exempelvis projektledning, time management, försäljning och affärsmannaskap. Uppsala Systemvetare har i uppdrag att tillsätta en studentledamot i styrelsen för verksamshetsåret 21/22. Studenten ska vara inskriven och student på institutionen för informatik och media. Styrelsen utser verkställande direktör och kontrollerar hans eller hennes verksamhet, ser till att företagets organisation är passande, att bolaget förvaltas i enighet med de krav som aktiebolagslagen och bolagsstämman ställer, och att se till att företaget har en lämplig organisation. Styrelsen består av representanter från studentkårer, universitet och institutioner vid Uppsala Universitet. Som studentledamot får du möjlighet att anskaffa relevant bolagserfarenhet vilket vässar ditt CV rejält. Du får även chans att knyta kontakter inom näringsliv och andra studentorganisationer, spetsa dina kompetenser och insyn i betydelsen för styrelsearbete har för ett aktiebolag. Styrelsen sammanträder två gånger per termin samt vid behov.
Tidsperiod: VT21- HT21 


PR-Utskottet

Merchandise-ansvarig

Antal: 1 st
Beskrivning: Som Merchandise-ansvarig sköter du all kommunikation mellan föreningen och dess leverantörer av handelsvaror, såsom T-shirts, tygpåsar, ryggsäckar med mera. Utöver detta sköter du de uppgifter relaterade till inköpen som t. ex insamlandet av uppgifter nödvändiga för beställningar och kontakt med föreningens Grafiker. Ingen tidigare erfarenhet krävs för denna roll. Rollen är bra för dig som inte varit engagerad tidigare. Notera att denna roll inte är inblandad i designen och utformandet av handelsvarorna.
Aktiv period: VT21-HT21

Grafiker

Antal: 2st
Beskrivning: För att du ska bli lite varm i kläderna börjar du din tid som grafiker med en grundutbildning i Photoshop, föreningens grafiska profil och designprinciper. Föreningen tillhandahåller licenser i photoshop och illustrator för er att nyttja under er tid som grafiker. Alla grafiska beställningar till utskottet delas upp mellan grafikerna och de ansvariga för PR-Utskottet. Det finns däremot alltid möjlighet att ta egna initiativ och mer ansvar. Att skapa innehållet till Uppsala Systemvetare är något som blir enklare om man är flera och kan hjälpa varandra med idéer, problemlösning och feedback. Utöver varandra finns Ordförande och Vice Ordförande för utskottet alltid där för stöd och vägledning. Att bli grafiker är både en möjlighet för dig att lära känna fler systemvetare, men även att utvecklas och lära dig en användbar erfarenhet för resten av livet.
Aktiv period: VT21-HT21


Utbildningsutskottet

Pluggstugeansvarig

Antal: 1 st
Beskrivning: Denna roll innebär att planera och genomföra pluggstugor, hjälpa studenter och samla studenter som kan lära ut. Du behöver inte älska att stå i rampljuset, men om rampljus är något du gillar så är detta en plats du kan få glänsa på! Det finns även gott om utrymme för mingel om det istället är något som lockar. Ett jättebra sätt att få en fot in i föreningen och ingen tidigare erfarenhet krävs.
Aktiv period:​ VT21-HT-21

Studierepresentant i programrådet

Antal: 1 st
Beskrivning: Som studentrepresentant i programrådet går du på möten och representerar Systemvetarprogrammet. En förutsättning för att lyckas är att du är med och aktiv i Utbildningsutskottet! Programrådsmöten brukar vara endast 2-3 st/termin (dvs. inte alls många). Denna roll kräver inga förkunskaper och det enda som du behöver ha med dig är “ditt huvud” (citat: f.d. studierektor Anneli). Varför denna roll? Svar: Bra merit och intyg delas ut! Ett sätt för dig att få insyn i institutionen, träffa medievetare och vara (verka) viktig!
Aktiv period:​ VT21-HT21


Eventutskottet

Klubbverk

Antal: 5 st
Beskrivning: Som aktiv i klubbverket kommer du hjälpa till vid US eventutskottets alla kommande event. Som generella klubbverkare kommer ni att jobba tillsammans med de ansvariga och deras områden inom klubbverket. Ni kommer vara en större grupp vilket betyder att många kommer hjälpas åt. Ett bra sätt att engagera sig och lära sig hur man arbetar inom eventutskottet. Arbetsuppgifter: Planering av event, allt från lokalbokning, mat, underhållning, till administrativt till exempel skapa en budget för eventet.
Arbetsuppgifter: Planering av event, allt från lokalbokning, mat, underhållning, till administrativt till exempel skapa en budget för eventet.
Aktiv period: HT20-VT21
Förkunskaper: Krävs inga förkunskaper, detta passar dig som tycker det är roligt att planera event och att hjälpa våra medlemmar att ha en kul tid utanför studierna!

Inom Klubbverket kommer det även finnas 3 st ansvarsroller:

Pubrundeansvarig

Antal: 1st
Beskrivning: Det är du som är ansvarig för att det blir en pubrunda per termin. Arbetsuppgifter: Boka dag, nationer, samt göra ett upplägg och planering för en pubrunda.
Arbetsuppgifter: Boka dag, nationer, samt göra ett upplägg och planering för en pubrunda.
Förkunskaper: Krävs inga förkunskaper. Detta passar dig som vill prova på att hålla och planera event.
Aktiv period: HT20-VT21

Större event

Antal: 1st
Beskrivning: Det största uppdraget för denna person är att ansvara för en julfest. Du kommer även vara en hjälpande hand till ordförande/vice ordförande vid större event, såsom gasque eller bal. Arbetsuppgifter: kan vara att boka lokal, planera mat, budget, underhållning och logistik kring föreningens event.
Arbetsuppgifter: kan vara att boka lokal, planera mat, budget, underhållning och logistik kring föreningens event.
Förkunskaper: Krävs inga förkunskaper, men kan vara bra att vara organiserad och ha planerat något event innan och vara lite van att ta ansvar.
Period: HT20-VT21

Mindre event

Antal: 1st
Beskrivning: Event som är mindre och behöver inte innehålla festligheter. Det kan vara till exempel: fotboll, paintball, lasergame eller bowlingkväll. Mindre event som våra medlemmar kan göra tillsammans! Kräver inte mycket planering eller budget, fantasin sätter gränserna! Arbetsuppgifter: Planera och genomföra mindre event för våra medlemmar! En eller några små event per termin!
Arbetsuppgifter: Planera och genomföra mindre event för våra medlemmar! En eller några små event per termin!
Förkunskaper: Nej, om du har bra idéer för små event som vi kan hitta på. Du kan boka och planera in en dag- eller kvällsaktivitet samt sköta logistiken kring detta.
Period: HT20-VT21


 IT-Utskottet

Utvecklare

Antal: 2 st
Beskrivning: Som utvecklare ingår du i föreningens utvecklargrupp som jobbar med att skapa, underhålla och bygga vidare på föreningens IT-system. Vi jobbar kontinuerligt med saker som hemsidan och insparks-appen, men det dyker ofta upp nya spännande projekt! Förslag och idéer kommer dels från andra föreningsutskott men får väldigt gärna även komma från dig som utvecklare. En perfekt möjlighet att få jobba med utveckling på riktigt och en bra merit för framtiden.
Förkunskaper: Inga!
Passar dig som: Vill lära dig mer om framför allt webbutveckling.
Aktiv Period: VT21-HT21