Join US – Tillsättningsperiod HT20

Engagera dig i Uppsala Systemvetare!

Det är nu dags för Uppsala Systemvetares tillsättningsperiod! Vill du förgylla din studietid i Uppsala, träffa nya personer, få en meriterande erfarenhet på CV:t och ha kul tillsammans med resten av alla aktiva i föreningen? Då ska du engagera dig i Uppsala Systemvetare som aktiv medlem! Nedan följer en lista med de poster som föreningens utskott just nu utlyser. 

Vad är du bra på? Vad vill du lära dig mer om? Vad brinner du för? Det finns en roll för alla! Så tveka inte, sök på en gång! Frågor angående rollerna ställs bäst till varje utskott eller till info@uppsalasystemvetare.se!


Ordföranderiet

Idrottsansvarig

Antal: 3 st
Beskrivning: Som idrottsansvarig kommer du tillsammans med den andra idrottsansvarige att planera och hålla i olika idrottsrelaterade aktiviteter för föreningens medlemmar ca 1 gång per månad!
Arbetsuppgifterna kommer bl.a. att vara:
• Boka eventuella lokaler
• Verkställa aktiviteter
• Marknadsföra och planera evenemang via sociala plattformar i samarbete med övrig utskott
• Kontinuerligt framföra studenternas önskemål som är av idrottslig karaktär
Aktiv period: HT20 – VT21


Näringslivsutskottet

Lunchföreläsningsansvarig

Antal: 2 st
Beskrivning: Rollen innebär att man håller i de lunchföreläsningar som utskottet arrangerar tillsammans med olika företag. Föreningen har i snitt en till två lunchföreläsningar per månad. Lunchföreläsningsansvarig ansvarar för att hälsa alla välkomna och ge en snabb introduktion till föreläsaren. Inför varje föreläsning behöver även sal bokas och lunch beställas hos Humlan. Den som har denna roll får en unik möjlighet till personlig kontakt med de företag som föreläser. Hen kommer vara ansvarig för att ta emot företagsrepresentanterna och vara föreningens ansikte utåt gentemot dem.
Tidsperiod för rollen: HT20-VT21
Förkunskaper: Denna roll kräver ingen tidigare erfarenhet utan har tydliga och enkla återkommande rutiner.

Projektledare företagskvällen

Antal: 1 st
Beskrivning: Företagskvällen är föreningens största företagsevenemang med upp emot hundra studenter och 4-5 företag på plats. Företagen kommer med ett case liknande de som ofta dyker upp i rekryteringsprocesser. Kvällen är en fantastisk möjlighet för våra medlemmar att prova och förstå mer av vad som kan dyka upp under en rekryteringsprocess och att lära känna en potentiell arbetsgivare bättre. Rollen som projektledare är en stor möjlighet att bygga på sig erfarenhet av att leda, forma och driva projekt. Projektledarens viktigaste arbete är att se till att projektet går framåt och att stötta övriga projektmedlemmar i sitt arbete. Det viktiga är att binda samman och ha en överblick över arbetet med att ta in företag för kvällen och se till att salar bokas samt att mat beställs. Projektledaren kommer arbeta nära ordförande och vice ordförande i sitt arbete och kommer ha fullt stöd av näringslivsutskottet. Material från tidigare företagskvällar kommer även att finnas tillgängligt för att underlätta arbetet.
Tidsperiod: HT20 – Februari 2021
Förkunskaper: Då rollen omfattar ett större ansvar så är det bra och meriterande med tidigare erfarenheter av att arbeta i projekt, eller ha liknande erfarenhet från andra sammanhang. Erfarenhet är dock inget krav. Det absolut viktigaste är ett stort engagemang och ett tydligt driv för att skapa en lyckad företagskväll!

Projektmedlem Logistik Företagskvällen

Antal: 2 st
Beskrivning: Företagskvällen är föreningens största företagsevenemang med upp emot hundra studenter och 4-5 företag på plats. Företagen kommer med ett case liknande de som ofta dyker upp i rekryteringsprocesser. Kvällen är en fantastisk möjlighet för våra medlemmar att prova och förstå mer av vad som kan dyka upp under en rekryteringsprocess och att lära känna en potentiell arbetsgivare bättre. Salar, Mat och dekoration! Det kan inte bli bättre. Det kommer vara några av de sakerna som logistik-gruppen kommer ansvara för i projektet. Denna roll är ett jättebra första steg att ta när det kommer till projektarbete. Det innefattar bl.a. att sätta menyn för kvällen, köpa in pynt och boka salar. I rollen kommer det finnas bra stöd från projektledare och näringslivs-utskottets styrelserepresentanter.
Tidsperiod: HT20 – Februari 2021
Förkunskaper: Det krävs ingen erfarenhet och är en god möjlighet att få en inblick och erfarenhet av vad projektarbete innebär. En rolig möjlighet att vara en del av ett fantastiskt event och otroligt rolig förening.

Projektmedlem Företagsrepresentant Företagskvällen

Antal: 3 st
Beskrivning: Företagskvällen är föreningens största företagsevenemang med upp emot hundra studenter och 4-5 företag på plats. Företagen kommer med ett case liknande de som ofta dyker upp i rekryteringsprocesser. Kvällen är en fantastisk möjlighet för våra medlemmar att prova och förstå mer av vad som kan dyka upp under en rekryteringsprocess och att lära känna en potentiell arbetsgivare bättre. Arbetet som företagsrepresentant kommer i det första hand gå ut på att kontakta företag som kan vara intresserade av att delta på Företagskvällen. Företagen kan vara tidigare kontakter, medverkande eller företag som helt enkelt skulle vara roliga att ha där. Är man intresserad av knyta kontakter och prova på hur det är att arbeta med företagskontakt är det här en väldigt bra möjlighet. Stöd från projektledare och näringslivsutskottet kommer självklart att finnas, men rollen passar perfekt för den som vill ta egna initiativ. Som företagsrepresentant kommer man även under kvällen följa med ett företag och se till att de hittar sin sal och att de känner sig välkomna under hela evenemanget. En fantastisk möjlighet till personlig kontakt med en potentiell arbetsgivare!
Tidsperiod: HT20 – Februari 2021
Förkunskaper: Det krävs ingen erfarenhet och är en god möjlighet att få en inblick och erfarenhet av vad projektarbete innebär. En rolig möjlighet att vara en del av ett fantastiskt event och otroligt rolig förening.


PR-Utskottet

Fotograf

Antal: 2 st
Beskrivning: Rollen innebär att du som representant för Uppsala Systemvetares förening fotograferar event under terminen. Du som söker denna roll förväntas ha en egen kamera samt ett intresse av att fotografera. Förutom att fotografera så består arbetsuppgifterna av att behandla och sålla bland bilder. Rollen passar dig som inte varit engagerad tidigare.
Aktiv period: HT20-VT21

Merchandise-ansvarig

Antal: 1 st
Beskrivning: Som Merchandise-ansvarig sköter du all kommunikation mellan föreningen och dess leverantörer av handelsvaror, såsom T-shirts, tygpåsar, ryggsäckar med mera. Utöver detta sköter du de uppgifter relaterade till inköpen som t. ex insamlandet av uppgifter nödvändiga för beställningar och kontakt med föreningens Grafiker. Ingen tidigare erfarenhet krävs för denna roll. Rollen är bra för dig som inte varit engagerad tidigare. Notera att denna roll inte är inblandad i designen och utformandet av handelsvarorna.
Aktiv period: HT20-VT21

Grafiker

Antal: 4 st
Beskrivning: För att du ska bli lite varm i kläderna börjar du din tid som grafiker med en grundutbildning i Photoshop, föreningens grafiska profil och designprinciper. Föreningen tillhandahåller licenser i photoshop och illustrator för er att nyttja under er tid som grafiker. Alla grafiska beställningar till utskottet delas upp mellan grafikerna och de ansvariga för PR-Utskottet. Det finns däremot alltid möjlighet att ta egna initiativ och mer ansvar. Att skapa innehållet till Uppsala Systemvetare är något som blir enklare om man är flera och kan hjälpa varandra med idéer, problemlösning och feedback. Utöver varandra finns Ordförande och Vice Ordförande för utskottet alltid där för stöd och vägledning. Att bli grafiker är både en möjlighet för dig att lära känna fler systemvetare, men även att utvecklas och lära dig en användbar erfarenhet för resten av livet.
Aktiv period: HT20-VT21


Utbildningsutskottet

Pluggstugeansvarig

Antal: 1 st
Beskrivning: Denna roll innebär att planera och genomföra pluggstugor, hjälpa studenter och samla studenter som kan lära ut. Du behöver inte älska att stå i rampljuset, men om rampljus är något du gillar så är detta en plats du kan få glänsa på! *blingbling* Finns även gott om utrymme för mingel om det istället är något som lockar 😉 Ett jättebra sätt att få en fot in i föreningen och ingen tidigare erfarenhet krävs.
Aktiv period:​ HT20-VT21

Studierepresentant i programrådet

Antal: 2 st
Beskrivning: Som studentrepresentant i programrådet går du på möten och representerar Systemvetarprogrammet. En förutsättning för att lyckas är att du är med och aktiv i Utbildningsutskottet! Programrådsmöten brukar vara endast 2-3 st/termin (dvs. inte alls många). Denna roll kräver inga förkunskaper och det enda som du behöver ha med dig är “ditt huvud” (citat: studierektor Anneli<3). Varför denna roll? Svar: Bra merit och intyg delas ut! Ett sätt för dig att få insyn i institutionen, träffa medievetare och vara (verka) viktig!
Aktiv period:​ HT20-VT21


Eventutskottet

Klubbverk

Antal: 6 st
Beskrivning: Som aktiv i klubbverket kommer du hjälpa till vid US eventutskottets alla kommande event. Som generella klubbverkare kommer ni att jobba tillsammans med de ansvariga och deras områden inom klubbverket. Ni kommer vara en större grupp vilket betyder att många kommer hjälpas åt. Ett bra sätt att engagera sig och lära sig hur man arbetar inom eventutskottet. Arbetsuppgifter: Planering av event, allt från lokalbokning, mat, underhållning, till administrativt till exempel skapa en budget för eventet.
Arbetsuppgifter: Planering av event, allt från lokalbokning, mat, underhållning, till administrativt till exempel skapa en budget för eventet.
Aktiv period: HT20-VT21
Förkunskaper: Krävs inga förkunskaper, detta passar dig som tycker det är roligt att planera event och att hjälpa våra medlemmar att ha en kul tid utanför studierna!

Inom Klubbverket kommer det även finnas 3 st ansvarsroller:

Pubrundeansvarig

Antal: 1st
Beskrivning: Det är du som är ansvarig för att det blir en pubrunda per termin. Arbetsuppgifter: Boka dag, nationer, samt göra ett upplägg och planering för en pubrunda.
Arbetsuppgifter: Boka dag, nationer, samt göra ett upplägg och planering för en pubrunda.
Förkunskaper: Krävs inga förkunskaper. Detta passar dig som vill prova på att hålla och planera event.
Aktiv period: HT20-VT21

Större event

Antal: 1st
Beskrivning: Det största uppdraget för denna person är att ansvara för en julfest. Du kommer även vara en hjälpande hand till ordförande/vice ordförande vid större event, såsom gasque eller bal. Arbetsuppgifter: kan vara att boka lokal, planera mat, budget, underhållning och logistik kring föreningens event.
Arbetsuppgifter: kan vara att boka lokal, planera mat, budget, underhållning och logistik kring föreningens event.
Förkunskaper: Krävs inga förkunskaper, men kan vara bra att vara organiserad och ha planerat något event innan och vara lite van att ta ansvar.
Period: HT20-VT21

Mindre event

Antal: 1st
Beskrivning: Event som är mindre och behöver inte innehålla festligheter. Det kan vara till exempel: fotboll, paintball, lasergame eller bowlingkväll. Mindre event som våra medlemmar kan göra tillsammans! Kräver inte mycket planering eller budget, fantasin sätter gränserna! Arbetsuppgifter: Planera och genomföra mindre event för våra medlemmar! En eller några små event per termin!
Arbetsuppgifter: Planera och genomföra mindre event för våra medlemmar! En eller några små event per termin!
Förkunskaper: Nej, om du har bra idéer för små event som vi kan hitta på. Du kan boka och planera in en dag- eller kvällsaktivitet samt sköta logistiken kring detta.
Period: HT20-VT21


 IT-Utskottet

Utvecklare

Antal: 6 st
Beskrivning: Som utvecklare ingår du i föreningens utvecklargrupp som jobbar med att skapa, underhålla och bygga vidare på föreningens IT-system. Vi jobbar kontinuerligt med saker som hemsidan och insparks-appen, men det dyker ofta upp nya spännande projekt! Förslag och idéer kommer dels från andra föreningsutskott men får väldigt gärna även komma från dig som utvecklare. En perfekt möjlighet att få jobba med utveckling på riktigt och en bra merit för framtiden.
Förkunskaper: Inga!
Passar dig som: Vill lära dig mer om framför allt webbutveckling.
Aktiv Period: HT20-VT21

Progpubsansvarig

Antal: 2 st
Beskrivning: Som progpubsansvariga kommer ni tillsammans ha ansvar för ett av föreningens mest ikoniska evenemang! Arbetet innebär att planera teman och aktiviteter, agera kontakt med värdnationen och sedan vara där och se till att allt funkar som det ska. Utöver progpubarna finns även möjlighet att engagera sig i andra IT-event.
Förkunskaper: Inga!
Passar dig som: Vill engagera sig inom IT-utskottet samt gillar kall dryck och kod.
Aktiv Period: HT20-VT21