Byte av medlemssystem

Hej alla medlemmar!

Föreningen Uppsala Systemvetare ska byta från nuvarande medlemssystem till ett nytt. Det nya systemet heter eBas och vi börjar använda det i mitten av maj. Bytet innebär att Uppsala studentkår kommer att få tillgång till vårt medlemsregister och medlemmarnas personuppgifter. Under eller kort efter bytet kommer det även att ske en rensning av gamla och inaktiva konton.

Om du godkänner detta behöver du inte göra något, om inte ska du kontakta Daniel Fracasso på vice@uppsalasystemvetare.se för utträde ur föreningen.