Anmälan vårgasquen 2019 för ickemedlemmar

Är du inte medlem i föreningen men ändå vill gå på vår vårgasque? Eller vill du ta med dig en person som inte hör till föreningen? Fyll i formuläret nedan!

OBS!
Denna anmälan är endast för icke-medlemmar.