Vårstämma 2024

Det har blivit dags för Uppsala Systemvetares Vårstämma 2024, den 6:e maj kl 17.30 i Hörsal 1 på Ekonomikum!

Under stämman kommer vi bland annat att gå igenom föregående styrelses verksamhetsberättelse, det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2023, revisionsberättelse, behandling av inkomna propositioner, val om tillsättning av Vice Ordförande i Utbildningsutskottet, val om tillsättning av post till Valberedningen samt val av revisor. 

Skulle du vilja lägga till en motion? Skicka motionen senast den 25:e april 12:00 till sekreterare@uppsalasystemvetare.se. För nomineringar till Vice Ordförande i Utbildningsutskottet, Valberedning och revisor – använd formuläret nedanför eller maila till vice@uppsalasystemvetare.se. 

Alla medlemmar i föreningen är välkomna att göra sin röst hörd!

Varmt välkomna alla systemvetare den 6:e maj, kl 17.30 till Hörsal 1 på Ekonomikum!

Anmälan

Du måste vara inloggad för att kunna anmäla dig till event.