Lunchföreläsning med Accenture – Tema Blockchain & IT-Säkerhet

Tisdagen den 26:e februari kommer Accenture och håller en lunchföreläsning med tema Blockchain och IT-Säkerhet. Det bjuds som vanligt på mat.

Block-chain teknologi har potentialen att förbättra en rad olika processer, både i samhället i stort och för företag. Exempelvis kan vi göra överföring av pengar snabbare, mer transparent och säkerställa att transaktioner hålls privata.

Blockchains unika möjligheter kommer erbjuda ny infrastruktur på vilken nästa generations applikationer kommer att byggas, men det skapar även nya säkerhetsutmaningar. Under denna föreläsning kommer Didem Unal från Accenture prata om hur man ska möta och förstå dessa utmaningar ur ett IT-säkerhets-perspektiv.

Andra kommande event