Kallelse till Föreningsstämma

Hej!

Härmed kallas alla medlemmar till vårens Föreningsstämma för Uppsala Systemvetare.

På stämman kommer vi bland annat tillsätta revisor och ha fyllnadsval för vice ordförande i Utbildningsutskottet. Båda posterna utses genom röstning. Som medlem i föreningen kan du även lägga in motioner som tas upp på stämman. I regel bör frågor som väcks i motioner handla om föreningens inriktning, strategi eller andra övergripande frågor. Anonyma motioner kommer inte behandlas!

Nomineringar och motioner inför vårstämman sker via mail till valberedningen@systemvetenskap.nu och ska vara styrelsen till handa senast 31 Mars. Glöm inte att du kan nominera dig själv till fyllnadsvalet!

Det bjuds på fika!
Välkomna!

Bilagor:

Dagordning

Verksamhetsplan 2017&2018

Verksamhetsberättelse 2017-2018