Kallelse till Föreningsstämma

Hej!

Härmed kallas alla medlemmar till höstens Föreningsstämma för Uppsala Systemvetare.

Det bjuds på fika och vi kommer även dela ut gratis Systemvetarväskor till de första som anländer.
Välkomna!

Bilagor:
Dagordning