Kallelse till föreningsstämma

Hej!

Härmed kallas alla medlemmar till vårens extrainsatta Föreningsstämma för Uppsala Systemvetare.
Stämman äger rum 28 september kl 18.15 i A114 på Ekonomikum.

Det bjuds på fika!
Välkomna!

Bilagor:
Dagordning