Kallelse till föreningsstämma

Hej!

Härmed kallas alla föreningens medlemmar till föreningsstämma för Uppsala systemvetare.

Det bjuds på fika,
Välkomna!