Höststämma 2023

Det är dags för Uppsala Systemvetares Höststämma 2023, den 11:e december kl 17.15!

Under stämman kommer vi bland annat att välja nästkommande styrelse för föreningen.
Stämman kommer att hållas på plats i hörsal 3 på Ekonomikum.

För nomineringar till poster i styrelsen, gå till formuläret i detta event (Anmälan). Vid frågor, maila vice@uppsalasystemvetare.se

Stämmans dagordning:

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Godkännande av föredragningslista
 • 3. Val av mötesordförande
 • 4. Val av mötessekreterare
 • 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 • 6. Genomgång av röstning
 • 7. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 5 kap. 8§
 • 8. Val av Styrelseordförande Uppsala Systemvetare
  Kandiderande:
  Wanja Wemskog
 • 9. Val av Vice Styrelseordförande Uppsala Systemvetare
  Kandiderande:
  Daniel Fracasso
 • 10. Val av Kassör
 • 11. Val av Sekreterare
 • 12. Val av Ordförande Eventutskottet
 • 13. Val av Vice Ordförande Eventutskottet
 • 14. Val av Ordförande Utbildningsutskottet
 • 15. Val av Vice Ordförande Utbildningsutskottet
 • 16. Val av Ordförande PR-Utskottet
 • 17. Val av Vice Ordförande PR-Utskottet
 • 18. Val av Ordförande Näringslivsutskottet
 • 19. Val av Vice Ordförande Näringslivsutskottet
  Kandiderande:
  Johanna Fant
 • 20. Val av Ordförande IT-Utskottet
 • 21. Val av Vice Ordförande IT-Utskottet
  Kandiderande:
  Hanna Holm
 • 22. Val av Ordförande Idrottsutskottet
  Kandiderande:
  Tove Nytell
 • 23. Val av Vice Ordförande Idrottsutskottet
 • 24. Val av Valberedning
 • 25. Mötets avslutande

 

Skulle ni vilja lägga till någon motion, skicka motionen senast den 30:e november till sekreterare@uppsalasystemvetare.se!
Alla medlemmar i föreningen är välkomna att göra sin röst hörd.

Varmt välkomna alla systemvetare den 11 december, kl 17.15!

Anmälan

Du måste vara inloggad för att kunna anmäla dig till event.