Höststämma 2021

Det är dags för Uppsala Systemvetares Höststämma 2021, den 9:e december kl 17.15!

Under stämman kommer vi bland annat att välja nästkommande styrelse för föreningen.
Stämman kommer att hållas på plats i hörsal 2 på Ekonomikum.

Dagordningen för stämman ser preliminärt ut som följande:
 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 6. Genomgång av röstning
 7. Val av Ordförande Uppsala Systemvetare
 8. Val av Vice Ordförande Uppsala Systemvetare
  Kandiderande:
  – Alex Reeves
 9. Val av Kassör
 10. Val av Sekreterare
  Kandiderande:
  – Ingrid Olsson
 11. Val av Ordförande Eventutskottet
  Kandiderande:
  – Tindra Brennicke
 12. Val av Vice ordförande Eventutskottet
  Kandiderande:
  – Tindra Järgenstedt
 13. Val av Ordförande Utbildningsutskottet
  Kandiderande:
  – Ellen Lindefelt
 14. Val av Vice Ordförande Utbildningsutskottet
  Kandiderande:
  – Tom Granath
  – Ebba Andersson
 15. Val av Ordförande PR-Utskottet
  Kandiderande:
  – Alice Lidzell
 16. Val av Vice ordförande PR-Utskottet
  Kandiderande:
  – John Nordmark
  – Milos Askovic
 17. Val av Ordförande Näringslivsutskottet
 18. Val av Vice ordförande Näringslivsutskottet
 19. Val av Ordförande IT-Utskottet
  Kandiderande:
  – Erik Perers
  – Eliot Almqvist
 20. Val av Vice ordförande IT-Utskottet
  Kandiderande:
  – Erik Perers
  – Eliot Almqvist
 21. Val av Ordförande Idrottsutskottet
  Kandiderande:
  – Lina Rasmusson
  – Jakob Pettersson
 22. Val av Vice ordförande Idrottsutskottet
  Kandiderande:
  – Daniel Smidvik
  – Jakob Pettersson
 23. Val av Valberedning
  Kandiderande:
  – Stefan Sandberg
 24. Mötets avslutande

För nomineringar till poster i styrelsen, gå till formuläret i detta event (Nominera här). Vid frågor, maila vice@uppsalasystemvetare.se.

Skulle ni vilja lägga till någon motion, skicka motionen senast den 24:e november till sekreterare@uppsalasystemvetare.se!
Alla medlemmar i föreningen är välkomna att göra sin röst hörd.

Varmt välkomna alla systemvetare den 9 december, kl 17.15!

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66967474865