Höststämma 2020

Den 7:e december är det dags för Uppsala Systemvetares årliga höststämma.
Alla medlemmar i föreningen är då välkomna att komma och göra sin röst hörd för föreningens framtid.

På höststämman kommer bland annat styrelsen för nästa ämbetsperiod (2021/2022) att röstas fram. Årets höststämma kommer att vara via Zoom kl 17AK. Länk till Zoom-höststämman är här: Zoom-länk. Det finns även möjlighet att kandidera på plats på stämman. Föredragningslista för stämman kan du hitta här.

Vi ses där!

Kandiderande till posterna för Uppsala Systemvetares Styrelse 2021/2022 är:

Ordförande Uppsala Systemvetare

Hans Länström, Åsa Magnusson

Vice Ordförande Uppsala Systemvetare

Hans Länström, Åsa Magnusson

Kassör

Sabrina Macchiavello, Zackarias Koraish

Sekreterare

Julia Ring

Ordförande Eventutskottet

Vakant

Vice ordförande Eventutskottet

Vakant

Ordförande Utbildningsutskottet

Johannes Pettersson

Vice ordförande Utbildningsutskottet

Simon Myrén, Johannes Pettersson

Ordförande PR-Utskottet

Johanna Nager

Vice ordförande PR-Utskottet

Axel Reuterskiöld, Sabrina Machiavello

Ordförande Näringslivsutskottet

Moa Hansen

Vice ordförande Näringslivsutskottet

Sofia Livman

Ordförande IT-Utskottet

Niklas Appelquist

Vice ordförande IT-Utskottet

Vakant

Valberedning

Vakant