Höststämma 2020

Den 7:e december är det dags för Uppsala Systemvetares årliga höststämma.
Alla medlemmar i föreningen är då välkomna att komma och göra sin röst hörd för föreningens framtid.

På höststämman kommer bland annat styrelsen för nästa ämbetsperiod (2021/2022) att röstas fram. Årets höststämma kommer att vara via Zoom kl 17AK. Länk till Zoom-höststämman är här: Zoom-länk. Du kan nominera dig eller någon annan du tycker passar till rollerna här. Det finns även möjlighet att kandidera på plats på stämman.

Motioner mailas in till styrelsens sekreterare (sekreterare@uppsalasystemvetare.se) senast 11 dagar före stämman.

Ses där!