Höststämma 2019

Den 9:e december är det dags för Uppsala Systemvetares årliga höststämma.
Alla medlemmar i föreningen är då välkomna att komma och göra sin röst hörd för föreningens framtid.

På höststämman kommer bland annat styrelsen för nästa ämbetsperiod (2020/2021) att röstas fram. Du kan se listan på kandidater till Styrelsen längre ner på sidan. Det finns även möjlighet att kandidera på plats på stämman. Föredragningslista för Stämman kan du hitta här.

Motioner mailas in till styrelsens sekreterare (sekreterare@uppsalasystemvetare.se) senast 11 dagar före stämman.

Ses där!


Kandiderande till posterna för Uppsala Systemvetares Styrelse 2020/2021 är:

Ordförande Uppsala Systemvetare
Anna Enstam

Vice Ordförande Uppsala Systemvetare
Maja Furtenbach

Sekreterare
Joel Flink
Linda Ackerstierna

Kassör
Fredrik Björnek

Ordförande Näringslivsutskottet
Fredrik Björnek
Mikka Söder

Vice Ordförande Näringslivsutskottet
Moa Hansen

Ordförande Eventutskottet
Emelia Karlsson
Olivia Lindström
Simon Myrén
Wendela Wong

Vice Ordförande Eventutskottet
Emilia Gjöthlen
Julia Ring
Mikka Söder
Pontus Blume
Simon Myrén

Ordförande Utbildningsutskottet
Hans Länström
Linda Ackerstierna

Vice Ordförande Utbildningsutskottet
Hans Länström
Mikka Söder
Åsa Magnusson

Ordförande PR-utskottet
Thanita Songvilay

Vice Ordförande PR-utskottet
Fereshte Nami
Johanna Nager

Ordförande IT-utskottet
Hampus Andersson
Hannes Samskog

Vice Ordförande IT-utskottet
Christoffer Wrigmar
Hampus Andersson
Jens Bleckert
Johan Funke
Tobias Andersson Källman

Valberedning
Vakant

Andra kommande event