Företagskvällen 2020

Välkommen till Uppsala Systemvetares företagskväll 2020!

Företagskvällen är en kväll där du som systemvetarstudent står i centrum. Tillsammans med fem stycken företag kommer du att få vässa dina kunskaper genom att köra case-lösning. Varje företag kommer att ha ett unikt case som kretsar kring deras verksamhet.

Kvällen börjar med en buffé i Humlan, därefter kommer företagen att presentera sig och vilket case de kommer att köra. Efter detta får du välja det case som intresserar dig mest och köra det i mindre grupp tillsammans med företagen. Efter det bjuds du på kaffe i lokstallarna och får chansen att mingla med alla de andra företagen.

Företagen som närvarar på företagskvällen 2020 är:

Deloitte:

Deloitte är ett multinationellt revisions och konsultnätverk som tillsammans med konkurrenterna KPMG, Pwc och EY bildar det så kallade “the big four”. 

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning inom en mängd branscher. Området Financial advisory erbjuder kvalificerad rådgivning i samband med företagsförvärv, transaktioner, rekonstruktioner och värdering. Risk advisory jobbar med att fastställa godtagbara risknivåer, kontrollera att olika direktiv följs samt förstå och hantera orsakerna till strategiska, operativa och finansiella risker. Området Consulting arbetar och stödjer ledande befattningshavare med strategi, teknologi och programledning av komplexa förändringsprojekt.

Knowit:

Knowit är ett konsultbolag som erbjuder digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden; Experience, Insight och Solutions. 

Genom att kombinera strategisk förmåga med passion för teknik och kreativa lösningar för digitalisering och innovation skapar Knowit ett långsiktigt värde för sina kunder. De bidrar med kompetens till en ökad förståelse för hur digitalisering kan bidra till en cirkulär ekonomi och ett förbättrat samhälle.

Visma:

Visma är en IT-koncern som tillhandahåller programvara och tjänster som förenklar och digitaliserar affärsprocesser i den privata och offentliga sektorn. Bland annat levererar dem outsourcingtjänster, inköpslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsultverksamhet.

Vismas vision är att vara ledande i automatiseringen av affärsprocesser och deras kunder använder deras programvara, tjänster och kunskap för automatisering och hantering av affärsprocesser.

SAS Institute:

SAS Institute är ett programvaruföretag som riktar sig till affärssystem. De arbetar med statistik och fokuserar på att samla, analysera och visualisera data åt sina kunder. De erbjuder skräddarsydda lösningar åt olika industrier, då deras kunder är allt från hockeylag till banker. Syftet är att företag och organisationer ska få större kunskap om sin användardata och kunna utvecklas utifrån denna information.

Sogeti/Capgemini:

Både Sogeti och Capgemini är del av Capgemini Group och är världsledande leverantör inom innovativ digital transformation med en bred portfölj av konsult- och tekniktjänster. Tillsammans med kunder som verkar I både privat och offentlig sektor har båda bolagen varit med att bygga de tjänster och den infrastruktur som får Sverige, Norden, Europa och världen att snurra. Sogeti arbetar främst med användarinriktade produkter, tjänster och verktyg.

Capgemini har I sin tur ett större fokus på att bygga upp snabbrörliga och modulära system som grund för många verksamheters kärna. I en värld av ständig utveckling och en efterfrågan på flexibilitet ser vi dock hur de båda företagens erbjudande både vidgas och överlappar varandra. Sogeti organiseras I mindre team och har kontor på 20 orter I Sverige. Capgemini fokuserar istället sin verksamhet I Sverige på sex större orter för att kunna bearbeta Sverige allra största och teknikintensiva företag.

Som konsult inom Capgemini Group erbjuds fantastiska möjligheter att utvecklas I en inspirerande och lärorik miljö. Här kan du både bli en viktig lagspelare I ett tight team men också ta klivet ut I ett stort globalt företag.

Schema för kvällen:

17:00 – 18:00 Buffé i Humlan.
18:00 – 19:00 Samling i hörsal, välkomnande, Företags/Case-presentation 10 min per deltagande företag.
19:15 – 21:00 Case med företagen i mindre grupp.
21:00– 21:30 Mingel med alla företagen i Lokstallarna.