Extrastämma #1 2023

Det är dags för Uppsala Systemvetares extrastämma #1 2023, onsdagen den 15:e februari kl 17.15!

Under stämman kommer vi behandla punkterna som bordlades under höstterminens ordinarie stämma.
Stämman kommer att hållas på plats i sal B115 på Ekonomikum.

Dagordningen för stämman ser preliminärt ut som följande:
  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av mötessekreterare
  4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
  5. Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande
  6. Godkännande av föredragningslista
  7. Genomgång av röstning
  8. Val av Vice Ordförande Uppsala Systemvetare
  9. Val av Sekreterare
  10. Mötets avslutande

För nomineringar till poster i styrelsen, gå till formuläret i detta event. Vid frågor, maila vice@uppsalasystemvetare.se.

Alla medlemmar i föreningen är välkomna att göra sin röst hörd.

Om du vill skicka in en motion till stämman måste detta göra göras före den 5:e februari 12:00.

Varmt välkomna alla systemvetare den 15 februari, kl 17.15!

Anmälan

Du måste vara inloggad för att kunna anmäla dig till event.