Extrastämma VT19

Måndagen den 11/2-2019 välkomnas samtliga medlemmar i Uppsala Systemvetare till extrastämma. Under stämman kommer bl.a. vakanta platser i valberedningen att tillsättas och motioner och propositioner för ändringar i stadgarna att röstas igenom.

Kom och gör din röst hörd.

Vi ses där!

Nomineringar till valberedningen görs här.

Bilagor:

Dagordning
Propositioner extrastämma 

Andra kommande event