Extrastämma 2021

Alla Systemvetare!

Den 15:e februari är det dags för Uppsala Systemvetares extrainsatta stämma.

Under stämman kommer bl.a. vakanta platser att tillsättas. Känner du någon som du tror skulle göra ett bra jobb inom styrelsen? Glöm inte att nominera den personen, och du kan även nominera dig själv. Extrastämman kommer att vara via Zoom kl 17AK. Länk till Zoom-stämman finns här: Zoom-länk och länk till dagordningen finns härDet finns även möjlighet att kandidera på plats på stämman. 

Alla medlemmar i föreningen är då välkomna att komma och göra sin röst hörd för föreningens framtid.

Vi ses där. Varmt välkomna!

Kandiderande till posterna för Uppsala Systemvetares Styrelse 2021/2022 är:

Vice ordförande Eventutskottet

Oskar Rebermark

Isabelle Frossiart

Vice Ordförande IT-utskottet

David Håkansson

Malin Toll

Ordförande Idrottsutskottet 

Simon Lindholm

Vice Ordförande Idrottsutskottet

Hanna Claesson

Valberedning

Vakant