Extra föreningsstämma

Hej alla Medlemmar i Uppsala Systemvetare!

Denna stämma är extrainsatt då vi har en vakant plats som Ordförande hos IT-utskottet. Posten väljs genom röstning på föreningsstämman. Både nomineringar och motioner ska vara styrelsen till handa senast 19 september för att styrelsen ska hinna bereda frågan inför stämman.

Nominering:

Nomineringar sker antingen här,
eller genom att maila valberedningen@systemvetenskap.nu.
Kom ihåg att du även får nominera dig själv.

Motion:

Som medlem i föreningen kan man även lägga in motioner till föreningen som tas upp på stämman. I regel bör frågor som väcks i motioner handla om föreningens inriktning, strategi eller andra övergripande frågor.
Motioner skickas in antingen här,
eller genom att maila valberedningen@systemvetenskap.nu
Notera att anonyma motioner ej behandlas.

Det kommer självklart finnas fika.

Välkomna!