Uppsala Systemvetare är en ideell studentförening för alla studenter som läser kandidatprogrammet, masterprogram eller kurser i systemvetenskap vid Uppsala universitet. I dagsläget har vi cirka 300 st medlemmar. Föreningen drivs av studenter som arbetar med att öka medlemmarnas välbefinnande såväl socialt som utbildningsmässigt. Vi arbetar även med att underhålla, utveckla och stödja studenterna och vill erbjuda något för alla. Inom föreningen kan man engagera sig aktivt i styrelsen eller våra utskott eller bara ta del av de aktiviteter som föreningen anordnar. Önskar du att veta mer om vad vi står för och arbetar för så kan du läsa föreningens stadgar i sin helhet här.

Föreningen består av Ordföranderiet och fem olika utskott med olika ansvarsområde; Näringslivsutskottet, Utbildningsutskottet, Eventutskottet, IT-utskottet och PR-utskottet. I styrelsen ingår 14 förtroendevalda studenter där varje utskott samt Ordföranderiet representeras.

Hedersmedlemmar:
Anneli Edman