Programmeringstävling!

Hitta den längsta nummer-sekvensen med hjälp av nedanstående regler.

Regler:

1. Starta med ett nummer mellan 2 och 1. 000 000

2. Om numret är jämnt: n -> n/2

3. om numret är ojämnt: n -> 3n+1

4. När  sekvensen når 1 så avslutas den.

med reglerna här ovan är målet att hitta den längsta möjliga sekvensen med ett startnummer mellan  2 och 1.000 000, om man exempelvis har startnumret 13 får man sekvensen:

13 -> 40 -> 20 -> 10 -> 5 -> 16 -> 8 -> 4 -> 2 -> 1.

Den sekvensen är alltså 10 steg lång

UPPGIFT:

1. Programmeringsuppgift: Skapa ett program som kan köra två metoder, en metod som hittar det startnumret som ger den längsta sekvensen med hjälp av reglerna ovan samt en metod som skriver ut sekvensen samt längden av ett av användaren givet tal.

Uppgiften får skrivas i vilket programmeringsspråk som helst, skulle det behövas instruktioner om hur man exekverar programmet så bifoga en readme-fil.

2. Fråga att svara på: Vilket startnummer ger den längsta sekvensen, samt hur lång är den?

Skicka in din lösning och svar på frågan till it@uppsalasystemvetare.se med rubriken “Kodtävling November” senast fredag den 30 november. För att kunna skicka din lösning via email kan du vara tvungen att ta bort bin och obj-mapparna i din zippade mapp.

Om flera vinnande bidrag lämnats in kommer en lottning att ske. Priset i potten är ett presentkort på 300kr i Humlan