Kallelse Vårstämma 2018

Härmed kallas alla medlemmar i föreningen Uppsala Systemvetare till vårstämma måndagen den 14:e maj kl 17:15 i sal A144 på Ekonomikum.

På stämman kommer b.la. val av revisor och fyllnadsval för poster inom styrelsen genomföras.

Varmt välkommen!

Dagordning