Kallelse till Uppsala Systemvetare Årsstämma 2017!

Härmed kallas alla medlemmar till Uppsala Systemvetares vårstämma den 6 december kl 18.15 i A144 på Ekonomikum. Vi kommer b.la. att tillsätta nästa års styrelse!

Det bjuds på fika!
Varmt välkomna!

Bilagor:
Dagordning