Kallelse Extrastämma 25/9-2018

Härmed kallas alla medlemmar i föreningen Uppsala Systemvetare till extrastämma tisdagen den 25:e september kl 18:15 i sal A144 på Ekonomikum.

På stämman kommer främst fyllnadsval för vakanta poster inom styrelsen genomföras.

Poster med kandidater är enligt följande:

Vice Ordförande PR-Utskottet:

  • Johan Israelsson
  • Linda Ackerstierna

Valberedningen:

  • Martin Stenberg

Varmt välkommen!

Dagordning