Intresse – deltagande gymnasiebesök

Hej!

Vill du slå ett slag för din utbildning?

Under Mars och April besöker studenter från Uppsala Systemvetare gymnasieskolor för att
berätta om vår utbildning. Ni som besöker respektive skola står förslagsvis utanför matsalen
under lunchen och är tillgängliga för eleverna samt delar ut vårt tryckmaterial.

Skicka in en intresseanmälan redan idag, ange gärna om det finns någon specifik skola du skulle vilja besöka, exempelvis
din egen gamla gymnasieskola!