Vice ordförande Ordförande
Philip Öhlund Linus Huzell

IT-utskottet är det utskott som sköter utveckling och underhåll av föreningens hemsida, mail och andra IT-frågor. Utskottet arrangerar även den populära progpuben där föreningens medlemmar träffas under lättsammare former för att programmera, umgås och ha kul.

Suppleant: Moa Frykholm
Progpubsansvarig: Svante Pihl